Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Reklamacje

1. Klient, może z zgłosić reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym trybie:

1) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 43-600 Jaworzno ul. Stojałowskiego 10;

2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Banku;

3) w formie elektronicznej - na adres bs@jaworzno.banksp.pl

2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź ta może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

3. Bank udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

Informacje o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji znajdziesz

tutaj: Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl