Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Oprocentowanie kredytów


w Banku Spółdzielczym w Jaworznie

1. Kredyt REMONTOWY na 5-tkę:
a) z okresem spłaty do 3 lat
b) z okresem spłaty powyżej 3 lat


oprocentowanie stałe 9,5 %
oprocentowanie zmienne
WIBOR 12M* + marża 3,3 p.p.
2. Kredyt EKOLOGICZNY:
a) z okresem spłaty do 3 lat
b) z okresem spłaty powyżej 3 lat


oprocentowanie stałe 7,5 %
oprocentowanie zmienne
WIBOR 12M* + marża 1,8 p.p.
3. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych

oprocentowanie stałe 9,9 %

4. Prosty kredyt hipoteczny

oprocentowanie zmienne
WIBOR 6M + marża 2,2 p.p.

5. Przyjazny kredyt hipoteczny
- przy kredytach w kwocie poniżej 200.000,00 zł
- przy kredytach w kwocie od 200.000,00 zł
- przy kredytach w kwocie od 400.000,00 zł
oprocentowanie zmienne
WIBOR 6M + marża 2,1 p.p.
WIBOR 6M + marża 2 p.p.
WIBOR 6M + marża 1,9 p.p.
6. Kredyty na działalność gospodarczą:
a) obrotowe w rachunku kredytowym
- w kwocie poniżej 500.000 zł
- w kwocie od 500.000 zł
b) obrotowe w rachunku bieżącym
c) inwestycyjne
- w kwocie poniżej 500.000 zł
- w kwocie od 500.000 zł

7% lub
WIBOR 6M + marża Banku 3 p.p.
WIBOR 6M + marża Banku 2 p.p.
7,2%
7,2% lub
WIBOR 6M + marża Banku 3 p.p.
WIBOR 6M + marża Banku 2 p.p.
7. Kredyty hipoteczne dla firm:
- w kwocie poniżej 500.000 zł
- w kwocie od 500.000 zł
7,2% lub
WIBOR 6M + marża Banku 3 p.p.
WIBOR 6M + marża Banku 2 p.p.
8. Szybka gotówka dla firm

7,2 %

9. Kredyty rolnicze 7,2%
10. Kredyty na cele mieszkaniowe - oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża uzależniona od kwoty kredytu:
a) poniżej 200.000 zł
b) od 200.000 zł
c) od 400.000 zł


marża 1,8 p.p.
marża 1,5 p.p.
marża 1 p.p.
11. Kredyty na zakup pojazdu oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3 p.p.
12. Oprocentowanie sald debetowych w rachunkach bieżących i oszczędnościowo – rozliczeniowych 12,25%
13. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015r. 10%
14. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego dla kredytów udzielonych od 04.01.2016r. 22,5%

* obowiązuje stawka referencyjna WIBOR 12M na dzień 29.12.2023r. wynosząca 5,79%
Oprocentowanie podano w stosunku rocznym.


Stopa kredytu lombardowego NBP od dnia 05.10.2023r. wynosi 6,25%
Stopa referencyjna NBP od dnia 05.10.2023r. wynosi 5,75%.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl