Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Kredyty dla osób prywatnych

Kredyty gotówkoweRRSO: 9,48%

RRSO wynosi 9,48% przy następujących założeniach: oprocentowanie zmienne 9,09% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 12M na dzień 29.12.2023 r. wynoszącej 5,79% i marży Banku w wysokości 3,3 p.p.Całkowita kwota kredytu wynosi 44.700 zł, umowa zawarta w dniu 08.01.2023 r., na okres 58 miesięcy, spłaty równe do 8-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 955,39 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi zł 10.712,68, na który składają się odsetki w wysokości 10.712,68 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi zł 55.412,68 zł.

Kredyty ekologiczneRRSO: 7,76%

RRSO wynosi 7,76% przy następujących założeniach: oprocentowanie stałe 7,5% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu wynosi 28.700,00 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023r., na okres 36 miesięcy, spłaty równe do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 893,06 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 3.450,06 zł, na który składają się odsetki w wysokości 3.450,06 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 32.150,06 zł.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowymRRSO: 12,14%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie stałe w wysokości 9,9%, całkowita kwota kredytu w ROR wynosi 5.000,00 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023 r. na okres 12 miesięcy, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania.
Całkowity koszt kredytu wynosi 595,00 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 495,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 5.595,00 zł.

Kredyty na cele mieszkaniowe RRSO: 7,58%

Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: oprocentowanie zmienne w wysokości 7,32%, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 29.12.2023 r. 5,82% oraz marży Banku w wysokości 1,5 p.p. całkowita kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, spłaty równe, płatne do 15-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 2.383,93 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 272.605,89 zł, obejmujący odsetki w wysokości 272.144,89 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 572.605,89 zł. Całkowity koszt kredytu obejmuje ubezpieczenie nieruchomości z oferty dostępnej w Banku. Roczna składka w kwocie 242 zł.

Kredyty hipoteczneRRSO: 8,25%

Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: oprocentowanie w wysokości 7,82%, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 29.12.2023 r. 5,82% oraz marży Banku w wysokości 2 p.p. całkowita kwota kredytu wynosi 200.000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, spłaty równe, płatne do 15-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.650,58 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2.000,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 198.358,19 zł, obejmujący odsetki w wysokości 196.139,19 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 398.358,19 zł. Całkowity koszt kredytu nie obejmuje ubezpieczenia nieruchomości.

Kredyty na zakup pojazdówRRSO: 9,19%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 70.000,00 zł, umowa zawarta w dniu 08.01.2024r. na okres 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,82%, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 29.12.2023 r. 5,82% oraz marży Banku w wysokości 3 p.p. Spłaty równe, płatne do 8-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.019,24 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 27.847,06 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 27.847,06 zł, prowizja za udzielenie kredytu 700,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 97.847,06 zł.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl