Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Kredyty

1. Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych

Kredyty gotówkowe RRSO: 7,75%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,49% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu wynosi 35.000 zł, umowa zawarta w dniu 01.06.2022 r. na okres 52 miesięcy, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 1-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 790,59 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.104,67 zł, na który składają się odsetki w wysokości 6.104,67 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 41.104,67 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu.

2. Kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych tzw. „limity w ROR”

Kredyty odnawialne RRSO: 9,39%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu w ror wynosi 5.000 zł, umowa zawarta w dniu 25.11.2020 r. na okres 12 miesięcy, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 459,01 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 359,01 zł, prowizja za udzielenie kredytu 100 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 5.459,01 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu.

3. Kredyty hipoteczne na dowolne cele bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości

Kredyty hipoteczne RRSO: 4,73%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,78% dla następujących założeń: całkowita kwota Przyjaznego kredytu hipotecznego: 150 000 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 5,48% w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,38%) i marży Banku w wysokości 3,10%. Rata równa miesięczna: 1 224,28 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 72 089,83 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 70 370,83 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 500 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w wybranym przez Kredytobiorcę zakładzie ubezpieczeń, ponieważ nie jest Bankowi znany. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę
222 089,83 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości. Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego wg zmiennej stopy procentowej.

4. Kredyty na cele mieszkaniowe przeznaczone na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowę, wykończenie, remont budynku mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości

PROMOCJA - PROWIZJA 0%

Kredyty na cele mieszkaniowe RRSO: 4,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,99% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu:
240 000 zł (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu: 4,88% w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,38%) i marży Banku w wysokości: 2,5%. Równa miesięczna rata: 1 386,70 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 176 229,78 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 176 010,78 zł, prowizja 0 zł (PROMOCJA). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w wybranym przez Kredytobiorcę zakładzie ubezpieczeń, ponieważ nie jest Bankowi znany. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 416 229,78 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości. Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego wg zmiennej stopy procentowej.

5. Kredyty na zakup nowych i używanych pojazdów

Kredyty na zakup pojazdów RRSO: 8,36%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 7,2% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu wynosi 30.000 zł, umowa zawarta w dniu 25.10.2020 r. na okres 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne, spłaty równe, płatne do 25-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 596,83 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.414,88 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 5.814,88 zł, prowizja za udzielenie kredytu 600 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 36.414,88 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl