Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Kredyty dla osób prywatnych

Kredyty gotówkoweRRSO: 9,45 %

RRSO wynosi 9,45% przy następujących założeniach: oprocentowanie zmienne 9,06% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 12M na dzień 31.03.2023 r. wynoszącej 7,06% i marży Banku w wysokości 2 p.p.
Całkowita kwota kredytu wynosi 44.700 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023 r., na okres 58 miesięcy, spłaty równe do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 954,87 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi zł 10.682,21, na który składają się odsetki w wysokości 10.682,21 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi zł 55.382,21 zł.

Kredyty ekologiczneRRSO: 7,76 %

RRSO wynosi 7,76% przy następujących założeniach: oprocentowanie stałe 7,5% w stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu wynosi 28.700,00 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023r., na okres 36 miesięcy, spłaty równe do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 893,06 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 3.450,06 zł, na który składają się odsetki w wysokości 3.450,06 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 32.150,06 zł.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowymRRSO: 12,14%

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: oprocentowanie stałe w wysokości 9,9 %, całkowita kwota kredytu w ROR wynosi 5.000,00 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023 r. na okres 12 miesięcy, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania.
Całkowity koszt kredytu wynosi 595,00 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 495,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 5.595,00 zł.

Kredyty na cele mieszkaniowe RRSO: 8,78 %

Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: oprocentowanie zmienne w wysokości 8,45 %, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 31.03.2023 r. 6,95% oraz marży Banku w wysokości 1,5 p.p. całkowita kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, spłaty równe, płatne do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 2.595,82 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 323.214,61 zł, obejmujący odsetki w wysokości 322.995,61 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 623.214,61 zł. Całkowity koszt kredytu nie obejmuje ubezpieczenia nieruchomości.

Kredyty hipoteczneRRSO: 9,48 %

Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: oprocentowanie w wysokości 8,95 %, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 31.03.2023 r. 6,95% oraz marży Banku w wysokości 2 p.p. całkowita kwota kredytu wynosi 200.000,00 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, spłaty równe, płatne do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.794,35 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2.000,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 232.864,32 zł, obejmujący odsetki w wysokości 230.645,32 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 432.864,32 zł. Całkowity koszt kredytu nie obejmuje ubezpieczenia nieruchomości.

Kredyty na zakup pojazdówRRSO: 10,73 %

RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 70.000,00 zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023r. na okres 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,95%, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M wynoszącej na dzień 31.03.2023 r. 6,95% oraz marży Banku w wysokości 3 p.p. Spłaty równe, płatne do 3-go dnia każdego miesiąca, wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 1.060,95 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 32.551,38 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 31.851,38 zł, prowizja za udzielenie kredytu 700,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 102.551,38 zł.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl