Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Informacjia o kredytach hipotecznych o okresowo stałej stopie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 roku w myśl znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie:

  • oferuje kredyty zabezpieczone hipotecznie ze zmienną stopą procentową oraz okresowo-stałą stopą procentową przyjmując 5-letni okres, dla którego stopa procentowa jest stała;
  • umożliwia Klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennym oprocentowaniem na oprocentowanie okresowo-stałe przyjmując 5-letni okres, dla którego stopa procentowa jest stała (dotyczy dotychczasowego portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie);
  • nie przewiduje w ofercie Banku kredytu z opcją „klucz za dług”.

Kredyty zabezpieczone hipotecznie z okresowo stałą stopą

Okresowo stała stopa procentowa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu/ wejścia w życie aneksu do umowy. Oznacza to, że w tym okresie, oprocentowanie kredytu nie ulegnie zmianie, a tym samym nie ulegnie zmianie wysokość rat.

W okresie pierwszych 60 miesięcy, w których obowiązuje okresowo stała stopa procentowa  nie ma możliwości dokonania zmiany oprocentowania na oprocentowanie zmienne. W terminie 60 dni kalendarzowych przed zakończeniem obowiązywania okresowego stałego oprocentowania, Bank wysyła do Kredytobiorcy informację o oprocentowaniu kredytu według oferowanych przez Bank formuł oprocentowania.

Po zakończeniu 60 miesięcznego cyklu obowiązywania okresowo stałego oprocentowania, kredyt przejdzie w tryb oprocentowania zmiennego, wyliczanego w oparciu o stawkę WIBOR 6M lub 12M powiększoną o marżę Banku, która jest znana Kredytobiorcy w momencie zawarcia umowy kredytowej.

Kredytobiorca, który będzie chciał skorzystać z oprocentowania okresowo stałego w kolejnych 60 miesiącach kredytowania, zobowiązany będzie do złożenia minimum 30 dni przed zakończeniem bieżącego okresu kredytowania wniosku o zmianę warunków oprocentowania, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank – do podpisania aneksu do umowy kredytowej. Bank ustala oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w cyklach rocznych.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl