Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jaworznie

Od dnia 2 stycznia 2024 r. wnioski o Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy nie są przyjmowane. Więcej informacji dostępnych jest tutaj:

www.bgk.pl/bip/informacja-o-wstrzymaniu-przyjmowania-w-danym-roku-wnioskow-o-udzielenie-kredytu

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Dlaczego warto?

 • Kwota kredytu do 600 tys. zł
 • Okres kredytowania nawet do 25 lat
 • Stałe raty kredytu z dopłatą do 10 lat
 • Kredyt na pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny
 • Atrakcyjne oprocentowanie

1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

2. Zasady bezpiecznego kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  - 500 tys. zł, a
  - 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
 • Dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
  - 600 tys. zł
  - 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  - w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  - ooprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  - w okresie dopłat raty są malejące,
  - po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

3. Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12

  gdzie:
  D - kwota dopłaty,
  Ks - część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

4. Więcej informacji o Programie

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

- https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
- https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl