Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Zmiany w usłudze 3D Secure

Szanowni Klienci, we wrześniu wchodzą w życie zmodyfikowane regulacje kartowe z ramach zmian wynikających z wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zawierające zapisy odnoszące się do zmian w obsłudze silnego uwierzytelnienia transakcji kartowych realizowanych w Internecie. Niniejszym pragniemy przybliżyć Państwu istotę tych zmian.

Klienci posiadający karty i korzystający z Kartosfery zauważą nowe jej funkcje, takie jak:

- dodanie drugiego czynnika uwierzytelnienia w postaci kodu PIN dla transakcji internetowych - jeden dla Użytkowanika, niezależnie od posiadanej liczby kart,

- dodanie możliwości ustanowienia "Zaufanego Akceptanta" i wykonywania transakcji u tego Akceptanta bez silnego uwierzytelnienia.

Podczas dokonywania transakcji internetowej, będą Państwo poproszeni o podanie "kodu PIN do transakcji internetowych" - co będzie pierwszym etapem uwierzytelnienia. W przypadku poprawnego wprowadzenie kodu PIN, jako drugi czynnik uwierztelnienia otrzymają Państwo znany już jednorazowy kod SMS.  Spodziewane są następujące scenariusze przebiegu transakcji:

1. Klient, który zdefiniował kod PIN w Kartosferze realizuje transację u Akceptanta z regionu EOG, dostosowanego do 3D Secure otrzyma prośbę o podanie kodu PIN, po podaniu poprwanego PIN, zostanie poproszony o wpisanie otrzymanego kodu SMS;

2. Klient , który zdefiniował kod PIN w Kartosferze realizuje transakcję u Akceptanta z regionu EOG, dostosowanego do 3D Secure otrzyma prośbę o wprowadzenie kodu z SMS (taki scenariusz będzie występował w przypadku wydłużenia okresu dostosowawczego przez UKNF-w okresie "przejściowym");

3. Klient realizauje transakcję u Akceptanta spoza regionu EOG lub nie sostosowanego do żadnego protokołu 3D Secure: brak uwierzytelnienia PIN lub SMS - transakcja przebiegnie w oparciu o dane karty (numer, data ważności, CVC/CVV2);

4 Transakcje inicjowane przez akceptantów sa poza regulacją i nie będą wymagały uwierzytelnienia (np. polecenia zapłty rachunku za prąd itp., transakcje cykliczne).

 W Kartosferze w zakładce "3DS", pojawi się lista transakcji internetowych , w których doszło do uwierzytelnienia. Przy każdej z nich będzie przycisk pozwalający na oznaczenie danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy kolejnych transakcjach. Przykładowp, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego, i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych sowjej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.

Będą Państwo mogli określić parametry graniczne dla transakcji realizowanych w ramach "zaufanej", tzn. ograniczyć czas i kwotę, np. ustalając Zaufanego Akceptanta "zooplus.pl", do kwoty 150 zł na 14 dni, autoryzacje o parametrach czasu i kwoty niższych od zdefiniowanych odbędą się bez uwierztelnienia, zaś każda transakcja przewyższająca 150 zł będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank - kodu PIN i SMS.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Banku.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl