Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

Oprocentowanie kredytów


Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Jaworznie  udzielanych od dnia 1 marca 2021 r. 

1.

Kredyty gotówkowe konsumpcyjne 

7,2%
     
2.

 

Kredyty sezonowe  CZTERY PORY ROKU

 

  7,2% (stałe) 

3. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych

7,2%

4. "Prosty kredyt hipoteczny"

WIBOR 12M + marża  4,25 p.p.

5. "Przyjazny kredyt hipoteczny"

WIBOR 12M + marża

do 4,2 p.p.

lub

WIBOR 6M + marża

do 4,25 p.p.

6. Kredyt remontowy na 5-tkę 6,99%
7. Kredyt EKOLOGICZNY 3,99%
8. Kredyty na działalność gospodarczą

do 7,2 %

lub WIBOR 12M + marża

9. "Szybka gotówka dla firm" 7,2%
10. Kredyty rolnicze 7,2% z możliwością negocjacji
11. Kredyty na cele mieszkaniowe

WIBOR 6M/12M

+ marża

od 2,9 do 3,5 p.p.

12. Kredyty na zakup samochodów osobowych

7,2%

lub WIBOR 12M + marża 6,3 p.p.

13. Oprocentowanie sald debetowych w rachunkach bieżących i oszczędnościowo – rozliczeniowych 7,2%
14.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

(kredyty udzielone do dnia 31.12.2015 r.)

10%
15.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

(kredyty udzielone od dnia 02.01.2016 r.)

11,2%

Oprocentowanie kredytów zmienne, w stosunku rocznym, za wyjątkiem kredytów sezonowych (oprocentowanie stałe).

Średni WIBOR 1M w m-cu marcu 2021 r. wyniósł 0,19%.
WIBOR 12M na dzień 31.03.2021 r. wyniósł 0,25 %.
WIBOR 6M na dzień 31.03.2021 r. wyniósł 0,25 %.

Stopa kredytu lombardowego NBP od dnia 29.05.2020 r. wynosi 0,50 %

Stpa referencyjna NBP od dnia 29.05.2020 r. wynosi 0,10%Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl