Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (ang. Split Payment)

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Jaworznie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego -tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Jaworznie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

1. dotychczasowym sposobem,

2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Banku:

1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,

2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Jaworznie,

3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

1. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

2. numeru NIP kontrahenta,

3. kwoty brutto faktury,

4. kwoty VAT,

2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),

3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,

2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,

3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,

4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl