Jesteśmy silnym i pewnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy bezpieczny współczynnik wypłacalności oraz 100% polskiego kapitału.

Klienci indywidualni Oferta dla firm

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

Zgodnie z art. 56 Ustawy prawo bankowe każdy pełnoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym osobom:...

małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja na wypadek śmierci). Zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po zmarłym. Kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszone przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią. Dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana. Dyspozycję składa się na piśmie.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Jaworznie :: wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: r-h.pl